Technisch onderzoek

Bij technisch onderzoek is het van belang om te onderzoeken hoe de schade heeft kunnen ontstaan. Vaak heeft dit te maken met de verhaalbaarheid van de schade op de veroorzaker. Bijvoorbeeld een garage die een diagnose- of montagefout heeft gemaakt.

Bij een technisch onderzoek wordt aan de hand van het schadebeeld vastgesteld of er sprake is van een causaal verband tussen de gevolgen en de oorzaak van die gevolgen. Hierbij is het uiteraard zaak dat de expert voldoende deskundig is in het ‘lezen’ van het schadebeeld. Uiteraard kunt u bij ZTA Expertise hierop vertrouwen.

Garagepolis

In veel gevallen is het van belang om te onderzoeken hoe de schade heeft kunnen ontstaan. Vaak heeft dit te maken met de verhaalbaarheid van de schade op de veroorzaker. Bijvoorbeeld een garage die een diagnose- of montagefout heeft gemaakt.

Bij een technisch onderzoek wordt aan de hand van het schadebeeld vastgesteld of er sprake is van een causaal verband tussen de gevolgen en de oorzaak van die gevolgen. Hierbij is het uiteraard zaak dat de expert voldoende deskundig is in het ‘lezen’ van het schadebeeld. Hierbij is het van belang om potentiele oorzaken te onderzoeken en door middel van uitsluiting tot een juiste en beargumenteerbare vaststelling van de oorzaak te komen. Het is echter ook zaak om de administratieve kant niet uit het oog te verliezen en afspraken tussen partijen goed te onderzoeken, immers een uitgebreid technisch onderzoek moet wel enig nut dienen. Uiteraard kunt u bij ZTA Expertise hierop vertrouwen. 

Het is echter ook zaak om de administratieve kant niet uit het oog te verliezen en afspraken tussen partijen goed te onderzoeken, immers een uitgebreid technisch onderzoek moet wel enig nut dienen. Uiteraard kunt u bij ZTA Expertise hierop vertrouwen.

Klik voor meer informatie over gastspreker Marcel Zuidgeest op het jaarcongres van de Bovag Revisiebedrijven te Amsterdam op 17 juni 2013.

Agrarisch werkmaterieel

Naast een casco dekking is er bij werkmaterieel ook vaak een dekking voor de gevolgen van het eigen gebrek. Denk bijvoorbeeld aan de technische gevolgen van een eigen gebrek aan een klein onderdeel van een kostbare CVT of powershift transmissie van een moderne tractor. Uiteraard is het bij een dergelijk onderzoek van belang om een goed beeld te verkrijgen van de exacte schadeoorzaak en de omvang van de gevolgschade. Tevens dient beoordeeld te worden in hoeverre er sprake is van (normale) slijtage en correct nageleefde en uitgevoerde onderhoudsvoorschriften.

Hierbij is het uiteraard zaak dat de expert voldoende deskundig is in het ‘lezen’ van het schadebeeld. Uiteraard kunt u bij ZTA Expertise hierop vertrouwen.

Landmaterieel

Naast een casco dekking is er bij landmaterieel ook vaak een dekking voor de gevolgen van het eigen gebrek. Denk bijvoorbeeld aan de technische gevolgen van een eigen gebrek aan een klein maar essentieel onderdeel. Uiteraard is het bij een dergelijk onderzoek van belang om een goed beeld te verkrijgen van de exacte schadeoorzaak en de omvang van de gevolgschade. Tevens dient beoordeeld te worden in hoeverre er sprake is van (normale) slijtage en correct nageleefde en uitgevoerde onderhoudsvoorschriften.

Hierbij is het uiteraard zaak dat de expert voldoende deskundig is in het ‘lezen’ van het schadebeeld. Uiteraard kunt u bij ZTA Expertise hierop vertrouwen.

Elektrische & Hybride voertuigen

Elektrische voertuigen
Elektrische en hybride voertuigen (combinatie van verbrandingsmotor en elektrische aandrijving) kennen sinds enkele jaren een verhoogde belangstelling. Veelal heeft dit te maken met een zgn. zero emissie beleid van de overheid en/of lokale overheden. Het voordeel van dergelijke voertuigen is dat in stedelijke gebieden geen emissies worden uitgestoten hetgeen milieuvriendelijkere mobiliteit mogelijk maakt. De afgelopen jaren is door middel van stimulering en subsidie het aantal elektrische en hybride voertuigen in Nederland snel toegenomen.

Energie opslag
Bij elektrische voertuigen wordt de benodigde energie om te kunnen voortbewegen opgeslagen in een accu. De term batterij is in dit verband een betere omdat het gaat om een batterij (samenstelling) van een groot aantal (elektrische) accumulatoren. Op dit moment zijn de elektrische opslagsystemen nog de bottleneck in de ontwikkeling van elektrisch aangedreven voertuigen. De energiedichtheid en vermogensdichtheid van elektrische opslagsystemen is laag vergeleken met traditionele fossiele brandstoffen. Over het algemeen een factor 8 tot 10 lager. Bovendien is de prijs van elektrische opslagsystemen erg hoog. De ontwikkelingen gaan echter in een snel tempo en dit geldt met name voor lithium-ion batterijen.

Kennis van zaken
Om bij te blijven en voldoende kennis van zaken te blijven hebben werd in 2013 de Post-HBO opleiding Auto-elektronica aan de HTS Autotechniek afgerond en in 2014 gevolgd door de opleiding Elektrische en Hybride voertuigen. In de afgelopen jaren werden diverse dossiers behandeld aangaande schades aan elektrische en hybride voertuigen, zowel klachten over de (beperkte) actieradius alsmede omvangrijke brandschades door zgn. thermal runaway effecten in Li-ion hoog voltage batterijen.