Brand onderzoek

Op zoek naar de oorzaak van een voertuig- of werkmaterieelbrand

Veel mensen denken dat na een brand in een voertuig of werkmaterieel zoveel schade is aangericht dat weinig meer achterhaald kan worden. In veel gevallen kan er echter nog heel veel informatie uit het schadebeeld worden afgeleid. Soms lukt het zelfs om de foutcodes uit de elektronica (Eeprom) uit te lezen en de digitale geschiedenis kort voor de brand te achterhalen. Naast elektronische sporen is in de motor en de aandrijflijn veel informatie te vinden. Soms wordt op die manier vastgesteld dat er geen sprake is van een technische, in het voertuig gelegen oorzaak van de brand. Door testbranden uit te voeren hebben we inmiddels al een grote kennis kunnen opbouwen over brandgedrag en brandverloop van interieurs in verschillende auto’s. Regelmatig werken wij samen met OBEG (Overtoom Brand Expertise Groep). Binnen OBEG zijn verschillende zelfstandige professionals verenigd om afhankelijk van de omstandigheden de juiste deskundigheid ter plaatse te kunnen aanbieden. Een brand onderzoek kun je immers maar één keer uitvoeren en dan is de juiste kennis, ervaring en vakmanschap wel essentieel om de juiste conclusie omtrent de oorzaak van de brand te kunnen trekken. Kijk bij OBEG voor meer informatie. Binnen de samenwerking met OBEG zijn we sinds kort ook in staat om componenten, met name elektronische regelapparaten, middels een CT scan te ‘doorgronden’. In een aantal gevallen heeft dat al doorslaggevende informatie opgeleverd.

Onze onderzoeksmethodiek berust conform NFPA 921 (Guide for fire and explosion investigations) op het beoordelen van het complete brandbeeld waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de verschillende processen die het brandbeeld beïnvloeden. Zo kan een plaatselijk grote mate van energie (bijv. een brandstoftank) een vertekening van het brandbeeld geven. Op zich kan een plaatselijk grotere mate van energie een indruk geven van de oorspronkelijke brandhaard. Van belang is dan om te onderzoeken of er aan de voorwaarden is voldaan om die energie ook tot ontbranding te kunnen brengen en welke bronnen voorhanden waren om de brand überhaupt te ontsteken. Het is daarom van belang om het brandbeeld te koppelen aan mogelijke brandoorzaken en door middel van uitsluiting tot een vaststelling van de oorzaak te komen.