Taxatie

Taxatie beslaat bij ons een breed terrein. Wij kunnen taxaties uitvoeren aan oldtimers, wagenparken, leasevoertuigen en ten behoeven van de verzekerde som opbasis van Artikel 7:960 BW. Afhankelijk van de omstandigheden taxeren wij de vervangingswaarde Artikel 7:956 BW, dagwaarde, bedrijfsgebonden waarde,handelswaarde of executiewaarde. Neem contact met ons op als u meer wilt weten over het belang van deze verschillende waardes. Zie voor meer informatie Folder ZTA Expertise. De taxatie kan op locatie worden uitgevoerd maar ook in onze expertise- en onderzoekswerkplaats.

Oldtimers

Een van de meest voorkomende redenen voor een oldtimertaxatie is om een WA-beperkt-casco of WA-casco (All Risk) af te kunnen sluiten. Tijdens de geldigheid van het taxatierapport (dit is meestal 3 jaar), keert de verzekeringsmaatschappij bij diefstal of total-loss de getaxeerde waarde uit.

Bij een dergelijke taxatie is het van belang dat deze uitgevoerd wordt in het kader van Artikel 7.960 BW (hetgeen voor 01-01-2006 geregeld werd door de artikelen 274 en 275 Wetboek van Koophandel). Dit artikel 7.960 BW luidt als volgt: “De verzekerde zal krachtens de verzekering geen vergoeding ontvangen waardoor hij in een duidelijk voordeliger positie zou geraken. De vorige zin mist toepassing bij voorafgaande taxatie van de waarde van een zaak tot stand gekomen krachtens een aan een deskundige opgedragen beslissing of krachtens een beslissing van partijen overeenkomstig het advies van een deskundige”.

Verder is Artikel 7.956 BW van belang. In dit artikel is de definitie van de vervangingswaarde vastgelegd. “De vervangingswaarde is het geldbedrag benodigd voor het verkrijgen van naar soort, kwaliteit, hoeveelheid, staat en ouderdom gelijkwaardige zaken”.

Taxatierapporten met het predicaat ‘FEHAC goedgekeurd taxatierapport’ zijn opgesteld door ter zake deskundige taxateurs en kennen een standaardinhoud die alle noodzakelijke aspecten van een visuele inspectie van een voertuig raken. Met een ‘FEHAC goedgekeurd taxatierapport’ in handen kunnen verzekeraars, klassieke voertuigeigenaren en andere belanghebbende er van uitgaan dat het om een kwalitatief goed rapport gaat.

Taxeren van klassieke bedrijfsvoertuigen
Het taxeren van klassieke bedrijfsvoertuigen en oldtimer vrachtwagens is onze specialiteit. Omdat historische vrachtwagens altijd als werkpaarden zijn ingezet is het mooi om te zien hoe eigenaren met liefde en oog voor vakmanschap dit soort transportmiddelen van de ondergang hebben weten te redden. De authenticiteit straalt er vaak vanaf. Bijzonder fraai zijn ook vaak de technische oplossingen die vervoerders uit die tijd hebben weten te bedenken voor het vervoer en transport van hun producten. Het zijn vaak ware staaltjes van historisch erfgoed die veel zeggen over Nederland als transportnatie van Europa.

Zowel bij historische bedrijfsvoertuigen als bij oldtimer personenauto’s gaat het om het vastleggen van de specifieke voertuigkenmerken en de uitgevoerde revisie- en restauratie werkzaamheden. Het is dan met name belangrijk om alle kosten aan onderdelen en arbeid in een juist perspectief te plaatsen om zo te komen tot een objectief waardeoordeel. Een oordeel dat enerzijds recht doet aan de vele uren die nodig zijn voor een kwalitatief waardevolle restauratie en anderzijds aan de unieke staat van betreffende vrachtwagen waarvan er slechts nog een handjevol in Europa te vinden zijn. Zie voor meer informatie Folder ZTA Expertise.

De taxatie kan op locatie bij de voertuigeigenaar voor de deur worden uitgevoerd maar onze voorkeur gaat er naar uit om een oldtimer in onze expertise- en onderzoekswerkplaats in Oosterhout te inspecteren. Op de hefbrug kan de technische staat van het chassis, de voertuigbodem en de aandrijflijn veel beter bekeken worden en vaak vinden eigenaren het zelf ook heel leuk om de onderzijde eens goed te bekijken.

Taxatie van Oldtimers

Prijzen

De prijs voor het taxeren van een oldtimer personenauto bedraagt:
€ 100,00 incl. BTW. (in onze expertise- en onderzoekswerkplaats)

De prijs voor het taxeren van een historische vrachtwagen of camper bedraagt:
€ 130,00 incl. BTW. (in onze expertise- en onderzoekswerkplaats)

Wagenparken

Taxaties van wagenparken worden vaak door ons uitgevoerd om een objectieve waardebepaling te verkrijgen bij verkoop of overname. Ook kan het voorkomen dat wij door leasemaatschappijen en/of curatoren worden benoemd om de waarde van de rollende activa te bepalen.

Afhankelijk van de omstandigheden taxeren wij de dagwaarde, bedrijfsgebonden waarde, handelswaarde of executiewaarde (zie hier voor meer informatie over waarde definities). In geval van executiewaarde wordt deze bovendien door ons gegarandeerd. Neem contact met ons op als u meer wilt weten over het belang van deze verschillende waardes.

Verzekerde som

Bij bijzondere voertuigen of rijdende werktuigen kan het van belang zijn om, net als bij een oldtimerverzekering, een waarde taxatie te laten uitvoeren ter bepaling van de minimaal benodigde verzekerde som.

Ook bij deze taxatie is het van belang dat deze uitgevoerd wordt in het kader van artikel 7.960 BW en artikel 7.956 Burgelijk Wetboek.

Verzekerde Som

Waarde definities

Overzicht van verschillende waarde definities
Bij het waarderen/taxeren van motorvoertuigen en werkmaterieel kunnen afhankelijk van het belang en toepassing verschillende waarde definities worden gebruikt. Denk hierbij aan een taxatie ten behoeve van de verzekerde som of een waarde taxatie ter waardering van de vlottende activa in een bedrijf.

In het verzekeringsrecht is het indemniteitsbeginsel een belangrijk principe. Verzekeringen dienen om de financiële gevolgen van een schade af te dekken. Hierbij geldt dat de verzekerde (de schadelijdende partij) er financieel niet op vooruit mag gaan. In art. 7:960 van het Burgerlijk Wetboek voor verzekeringen is vastgelegd dat de verzekerde krachtens de verzekering geen vergoeding mag ontvangen waardoor hij in een duidelijk voordeliger positie zou geraken. De vorige zin mist toepassing bij voorafgaande taxatie van de waarde van een zaak tot stand gekomen krachtens een aan een deskundige opgedragen beslissing of krachtens een beslissing van partijen overeenkomstig het advies van een deskundige.

Om discussie over de omvang van de schade en dus de hoogte van de schade-uitkering te voorkomen is het laten verrichten van een taxatie conform art. 7:960 van het Burgerlijk Wetboek door een deskundige belangrijk.

Klik hier voor meer informatie over de verschillende waardes.