ZTA Expertise BV

Technisch onderzoek

Vaak is het van belang om te onderzoeken hoe de schade heeft kunnen ontstaan. Vaak heeft dit te maken met de verhaalbaarheid van de schade op de veroorzaker. Bijvoorbeeld een garage die een diagnose- of montagefout heeft gemaakt.

Brand onderzoek

Veel mensen denken dat na een brand in een voertuig of werkmaterieel zoveel schade is aangericht dat weinig meer achterhaald kan worden. In veel gevallen kan er echter nog heel veel informatie uit het schadebeeld worden afgeleid.

Taxatie

Taxatie beslaat bij ons een breed terrein. Wij kunnen taxaties uitvoeren aan oldtimers, wagenparken, leasevoertuigen en ten behoeven van de verzekerde som. Afhankelijk van de omstandigheden taxeren wij aan de hand van verschillende waardes.

Het Nederlands Instituut Van Register Experts, NIVRE, eist van een geregistreerd schade-expert dat zij voldoen aan vastgestelde kwaliteitseisen die aansluiten aan de hoge eisen die de hedendaagse markt en maatschappij stelt. Naast de opleidingseisen dienen de ingeschrevenen eveneens een programma Permanente Educatie te volgen, om de inschrijving te behouden. Mede daardoor waarborgt het NIVRE dat de ingeschrevenen te allen tijde voldoen aan de hoge eisen die de hedendaagse markt van hen vraagt met betrekking tot vakmanschap, kennis, (communicatieve) vaardigheden en professionaliteit. Klik voor meer informatie.

Het Verenigd Register van Taxateurs is specifiek opgericht voor taxateurs die zich bezighouden met taxaties voor verzekeringsdoeleinden. Taxateurs kunnen zich laten inschrijven in het door de Stichting bijgehouden Register, uiteraard eerst nadat een onafhankelijke commissie heeft getoetst of de taxateur aan de toelatingscriteria voldoet. De Stichting VRT stelt zich ten doel door middel van het regelmatig organiseren van workshops en seminars, de vakbekwaamheid, deskundigheid en integriteit van taxateurs te bevorderen en in stand te houden. Klik voor meer informatie.

De Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs, kortweg FEHAC is in 1976 opgericht door een tiental clubs voor klassieke personenauto’s als belangenvereniging voor Klassiek rijdend Nederland. Doelstelling van de FEHAC is de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van eigenaars en houders van voertuigen, die uit historisch standpunt in stand worden gehouden en al hetgeen daarmee in de meest ruime zin verband houdt. Taxatierapporten met het predicaat ‘FEHAC goedgekeurd taxatierapport’ zijn opgesteld door ter zake deskundige taxateurs en kennen een standaardinhoud die alle noodzakelijke aspecten van een visuele inspectie van een voertuig raken. Met een ‘FEHAC goedgekeurd taxatierapport’ in handen kunnen verzekeraars, klassieke voertuigeigenaren en andere belanghebbenden er van uitgaan dat het om een kwalitatief goed rapport gaat. Klik voor meer informatie.

Change is the law of life. And those who look only to the past or present are certain to miss the future.

Sinds februari 2019 beschikt ZTA Expertise over een expertise- en onderzoekswerkplaats in Oosterhout (NB). Deze werkplaats biedt, naast de mogelijkheid voor het uitvoeren van oldtimertaxaties, ruim plaats voor bijzondere onderzoeken die om welke reden dan ook niet op locatie kunnen worden uitgevoerd.